Akyapı İnşaat Pazarlama

Contact info

PHONE:

0212 695 1854

ADDRESS:

GO

Erik Sok. No: 7/B Bayındır Sit. Daire: 1 Üniversite Mh. Parseller Avcılar, İstanbul, Türkiye

About Company

Akyapı Özel Eğitim İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

İlgili mercilerden izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında eğitim sektöründe faaliyette bulunmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkçe ve Yabancı diller üzerine genel mesleki ve teknik özel eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her türlü inşaat taahhüdünde bulunmak. Her türlü gayrimenkul almak satmak ve pazarlamak. Şirket her türlü gayrimenkuller menkul mallar ve taşıtları müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir kiralar veya kiraya vereblir. Gayrimenkuller üzerinde şirketin leyh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir. Leyh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir tebdil veya techit edebilir. Ayrıca leyh ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil techit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerhettirebilir. Ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir ve 2. 8. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 604722 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Kasım 2006 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: