Azim Ticaret Pazarlama ve Turizm

Contact info

PHONE:

0212 243 0014

ADDRESS:

GO

Taksim Gezisi Belediye Mağazaları No:10/11 Beyoğlu, İstanbul

About Company

Azim Ticaret Pazarlama ve Turizm Anonim Şirketi

Buzdolabı, radyo, dikiş makinesi, muhtelif elektrikli ev aletleri, soba ve bilcümle emteanın toptan ve perakende olarak alımı satımı. Şirket mevzuuna giren malların ithali ve ihracı mümessillik, komisyonculuk, dahili ve harici ticaret. Turizm amacına yönelik ve şirketin diğer amaç ve konusunu tahakkuk ettirecek her türlü inşaatları yapmak bununla ilgili yaptırımlarda bulunmak, normal veya turistik amaçlı kafeterya, bar, lokanta ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek. Hayvancılık ve tarımla ilgili olarak her türlü gıda maddeleri üretimi, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti yapmak. Her türlü tıbbi cihazların ithali, ihracı, üretimi, kozmetik itriyat, ilaç ve ilaç sanayi ile ilgili yatırımlar yapmak toptan ecza ve ilaç depoları veya eczaneler küşad etmek ve işletmek. Şirket adına tapu gayrimenkuller iktisap ile bunları indelhaçe kiralamak, leh ve aleyhte olmak üzere ipotek vesair mülkiyetten gayri ayni hakları tesis ve fekkeylemek gayrimenkulleri satmak, her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, bunları işletmek veya kiralamak.
İstanbul Ticaret Odası'na 52720 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Mayıs 1954 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: