Medicazen İthalat İhracat

Contact info

PHONE:

0212 579 1365

FAX:

0212 598 9349

ADDRESS:

GO

Gültepe Mah. Bağlar Cad. Girne Sok. No: 2/6-7 Küçükçekmece, İstanbul

About Company

Medicazen İthalat İhracat Mehmet Rıza Burak

İnsan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla her türlü tıbbi ürün ilaç ham madde yarı ve tam mamül aktif madde ve katkı maddesi ve malzemelerin ithalat ihracat ticaret pazarlama dağıtım tanıtım toptan satımı işlerini yapabilir bu işlerle iştigal etmek üzere yürürlükteki ithalat ihracat rejimiyle ve ilgili diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü ilaç ve teşhis tedavi korumada kullanılan her türlü ürünün vitamin vesair ikame beslenme ürünlerinin kozmetiklerini ve bunların uygulanmasını yönelik malzemenin ve de eczanelerde bulunmaları mutat olan sair ürünlerin tescili ithalatı imal ettirilmesi depolanması dahili toptan ticareti satış ve pazarlaması için gerekli sair malların ithal edilmesi. Yürürlükteki ithalat ihracat ticaret ve diğer ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla insan sağlık ve bakımını korunması idame ettirilmesi için teşhis tedavi koruma ve beslenme alanlarında kullanlılan her türlü ilaç kozmetik bakım beslenme ürünleri beslenme ürünleri katkı maddeleri ile bunların uygulanmasına yönelik madde ve malzemelerin ve eczane satış yerlerinde bulunması mutat olan ürünlerin tescili ruhsatlandırılması gerekli izinlerin alınması ithali imal ettirilmesi depolanması toptan ve perakende ticaretinin yapılması satışı pazarlanması ile eczacılık alanları ile servis ve hizmetlerin verilmesi reklam malları ve pazarlanması için gereken sair malların sağlanması ithal edilmesi işleri,
İstanbul Ticaret Odası'na 676358 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Ağustos 2008 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: medikal firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: