World Medıcıne Kollektif Şirketi Raushan Tahıyeu ve Ortağı

Contact info

PHONE:

0212 534 5757

FAX:

0212 621 4757

ADDRESS:

GO

İst. Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Plaza Ofis No:823 Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul

About Company

World Medıcıne Kollektif Şirketi Raushan Tahıyeu ve Ortağı

Tüm canlıların beslenme ve sağlığı ile ilgili teşhis tedavi, korunma ve bunlara yönelik araştırmalarda kullanılan biyolojik, organik, inorganik kimyasal maddelerle, bunların uygulanması için gerekli her türlü laboratuar alet ve cihazların satın alınması, imal edilmesi, imal ettirilmesi kiralanması ile bunların yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende olarak pazarlanması, yürürlükteki ithalat ve ihnracat rejimleri ile diğer ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla teşhis, tedavi ve korumada kullanılan her türlü ilaç vb. gibi diğer tıbbi ürünlerin dahili toptan ticareti, ithali ihracı ve diğer faaliyetler, her türlü ilaç ve teşhis tedavi vei diğer faaliyetler, her türlü ilaç ve teşhis tedavi korumada kullanılan her türlü ürünün ikamesi ve de eczanelerde bulunmaları mutat olan sair ürünlerin tescili ithalatı, imal edilmesi, ettirilmesi, depolanması, dahili toptan ticareti, satışı ve pazarlanması ile eczacılık alanı ile ilgili servis ve hizmetlerin verilmesi ve 28. 11. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 491729 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Şubat 2003 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: medikal firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: