Yedaş Altyapi Mühendislik ve Inşaat

Contact info

PHONE:

0212 246 5703

ADDRESS:

GO

Yedaş Altyapi Mühendislik ve Inşaat , Şişli, İstanbul

About Company

Yedaş Altyapı Mühendislik ve İnşaat Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi

Memleket dahilinde yetiştirilen ve ihracata müsait yaş meyva, yaş sebze veya kurutulmuş meyva ve sebzeleri ihraç etmek, geleneksel tarım ihraç maddelerini özellikle fındık, fıstık, üzüm, kuru incir, zeytin, pamuk, yün, her türlü tahıl, mazı, defne yaprağı, meyankökü ihraç etmek, ülkemiz dahilinde yetişen her türlü kuruyemiş, çöven ve defne yağı ihraç etmek. Meyva ve sebzeden oluşturulmuş konserve, hazır yemek konservelerini ve salçalarını ihraç etmek, konservecilikte kullanılan kimyevi maddelerin ithalini yapmak ve ithalata aracılık ve mümessillik yapmak, orman ürünlerinden sanayi yolu ile elde edilen plans, kereste, kontraplak, sunta, lif, levha veya fırınlanmış kaplama malzemelerini ihraç etmek ana Konu ile ilgili maddelerin imali için fabrika ve tesisler kurmak kurulu tesisleri kiralamak işletmek ve satın almak iştigal konusu ile ilgili olarak komisyonculuk ticari vekillik mümessillik mutemetlik deruhte etmek ve vermek şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller satın almak satmak iktisap edilen gayrimenkullerin üzerine bina inşa edip tesisler kurmak, Yurt dışında ve yurt içinde her türlü altyapı ve sair inşaatları yapmak inşaat yatırımlarında bulunmak bu işlerle ilgili makine teçhizat tesisat araç ve gereçler almak satmak imal etmek ve ettirmek mühendislik ve proje hizmetleri verip almak gerekirse bu tesisatların teçhizatların imalatı için tesisler kurmak satın alınan ve imal edilen ürünlerin ithal ve ihracını sağlamak. Türkiye'de imal ve istihraç olunan çimento kireç tuğla asmolen ateş tuğlası gibi ana inşaat malzemelerini ihraç etmek inşaatlarda kullanılan vinç kreym harç karma makinası dozer kepçe asfalt ve benzeri makineleri imal ithal ve ihraç etmek veya ihracında ve ithalinde aracılık ve mümessillik yapmak ve 07. 05. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 196731 sicil no ile kayıtlı firma, 19 Ağustos 1983 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: mühendislik firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: