Zass Ev Aletleri

Contact info

PHONE:

0212 771 2662

FAX:

0212 771 3612

ADDRESS:

GO

Hadımköy, Yeşilbayır Ziya Aydın Cad. No:9 Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul

About Company

Kutlutepe İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü elektrikli ve elektriksiz ev eşyaları imalatı ve bu eşyalarla ilgili mamul, yarı mamul, hammadde ve hizmetlerin ihracı ve ticareti. Şirket amacına ulaşabilmek için konusuna giren ticari ve sınai yatırımlarda bulunarak gerekli olan makine ve tesisleri gayrimenkulleri iktisap edebilir devir ve ferağ edebilir kiraya verip kiralayabilir satış mağazaları fabrika müştemilatı inşa edebilir bu gayrimenkuller üzerinde irtifa kat mülkiyeti kat irtifakı alım ve satım işleri yapabilir ve 10. 7. 2003 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 231001 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Şubat 1987 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: