Akka İnşaat Turizm Sanayi

Contact info

PHONE:

0212 632 2901

ADDRESS:

GO

Millet Cad. Sorgucçu Sok. No: 1/3 Karakaş İş Merkezi Çakırağa Mh. Fatih, İstanbul, Türkiye

About Company

Akka İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve dışında aşağıda yazılı hususi ve resmi inşaat taahhütlerinde bulunmak; Şirket lüzum göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satabilir turizm ve ihractı teşvik kanunları çerçevesinde veya diğer kanunları tabi olarak teşvikli kredi alabilir alacaklarına karşı rehin veya ipotek alabilir borçları için ipotek vyea rehin tesis edebilir teminatlı veya teminatsız her türlü istikrazda bulunabilir, Toplu ve münferit konut, işyerleri, fabrikalar, komple sınai tesisler ile cami, okul, hastane ve benzeri sosyal tesisler, spor tesisleri, turistik tesisler, oteller, moteller, restoranlar park ve bahçeler, tatil köyleri, yol, köprü, baraj, sulama tesisleri, kanalizasyonlar, tünel istasyon ve iskeleler, her türlü tadilat ve tamirat işleri ve 11. 8. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 245806 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Haziran 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.karakasgroup.com

Similar Places: