Aksan Turizm ve İnşaat

Contact info

PHONE:

0212 268 4953

ADDRESS:

GO

Bebek Mah. Manolya Sok. No:14 Beşiktaş, İstanbul

About Company

Aksan Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi

Gerek maliki bulunduğu ve gerekse başalarından kiraladığı veya sair hukuki tasarruflarla yararlanma hakkını sağladığı gayrimenkuller üzerinde oteller, moteller, lokantalar kafeteryalar, yat tesisleri, kamplar, mokamplar, kampingler, tatil köyleri, sıhhi banyolar, kaplıcalar ve her nevi konaklama tesisleri ile turizm alışveriş merkezleri kurmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak. Faaliyetlerini gerektirdiği hallerde ilişkisi bulunan firma ve şahıslar ve bankalar karşısında verdiği ve aldığı avanslar kaporalar mal ve hizmet bedelleri ile bankalardaki mevduat ve krediler dolaysıyla borçlu ve alacaklı durumu ibraz edebilir bu amaçla kendisi veya başkaları lehine kefalet rehin ipotek işletme rehini alabilir ve verebilir bunları başkalarına devredebilir ve fek edebilir. İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir imal veya inşa ettirebilir sair şekillerde iktisap edebilir kiralayabilir gerektiğinde bunları kısmen veya tamemen başklarına satabilir devredebilir ve kiraya verebilir bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tahsis edebilir ve gerektiğine bunları fek edebilir ve 20. 12. 2006 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 195701 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Ağustos 1983 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: