Aktif Telecom

Contact info

PHONE:

0212 216 0178

ADDRESS:

GO

Mecidiye Cad. No: 30 Özşen İşhanı Kat: 3 Mecidiyeköy Mh. Mecidiyeköy Şişli, İstanbul, Türkiye

About Company

Aktif Elektronik Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Her türlü elektrikli ve elektriksiz ev aletleri beyaz eşya elektronik cihaz alet ve malzemelerin alım satımını elektronik aletlerin bakım tamir servislerini yapmak elektrikli ve elektronik aletlerin dağıtım ve pazarlaması ile imalatını yapmak. Şirketin gayelerine ulaşabilmesi için gerekli gayrimenkulleri iktisap devir ve ferağ etmek, kiraya vermek kiralamak, tevrit ifraz etmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, her türlü tasarruflarda bulunmak depo mağaza atölye fabrika ve idare binaları inşa etmek. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins şekil derece ve sırada ipotek vermek ipotek almak devir ve ferağ etmek temlik etmek mevcut ve tesis edilecek ipotekleri fek ve tadil etmek, gerek şirket yöneticilerinin gerekse üçüncü şahısların borçlarına karşılık her türlü ipotek yapabilirler ve kefalet verebilirler ve 28. 03. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 438614 sicil no ile kayıtlı firma, 23 Mayıs 2000 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: telefon cep telefonu ve telekomünikasyon araçları firma ito üyesi

Other info: