Altuntaş İnşaat

Contact info

PHONE:

0212 431 1950

ADDRESS:

GO

About Company

Altuntaş İnşaat Tekstil Gıda Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd.

her türlü inşaat yapmak hazır beton tesisi kurmak işletmek konut işyerii her türlü özel hastane sağlık ocağı dispanser poliklinik okul inşaatları yapmak ihalelerine katılmak İnşaat sanayiinde kullanılan her türlü malzeme, aksesuar ve taşlar, cam, kereste, boya, izolasyon ve tedricat malzemeleri, fayans, çimento, dolap, lavabo, küvet, demir, gibi malzemelerin ithalat, ihracat ve alım satımını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kendisine veya başkasına ait arsalar üzerine, kendi adına yada resmi ve gayriresmi kuruluşlara imar planlarına ve mevzuata uygun olarak, münferit meskenler, apartmanlar, işhanları, turistik oteller, lokantalar, kamp yerleri gibi her türlü tesisleri inşa etmek, almak, satmak devretme, kiralamak veya kiraya vermek. Şirket konusu ile ilgili mal ve mamullerin imalı, dopalanması nakil ve tevzi için gerekli her türlü fabrika atölye imalathane irtibat büroları tesisat ve teçhizat vasıta araç, arazi, bina, satın alabilir, inşaa ettirebilir kiralayabilir bunları kiraya verebilir ve işletebilir tesis edebilir. . . . . . . Maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü ticari ve sınai teşebbüslere girişmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek vermek bunları tescil ve fes etmek. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine şirket lehine rehin ve ipotek kabul etmek tescil ettirip bunları fes etmek, Yurt içinde ve yurt dışında kendisine veya başkasına ait arsalar üzerine kendi adına yada resmi ve gayriresmi kuruluşlara imar planlarına ve mevzuata uygun olarak münferit meskenler, apartmanlar, işhanları, turistik oteller, lokantalar kamp yerleri gibi her türlü tesisleri inşa etmek, almak satmak devretmek kiralamak veya kiraya vermek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 419824 sicil no ile kayıtlı firma, 11 Mayıs 1999 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info: