Anadolu

Contact info

PHONE:

0212 520 2978

ADDRESS:

GO

Kalpakçılarbaşı Cad. No: 59 Kapalı Çarşısı Beyazıt Mh. Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Anadolu Kuyumculuk Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Has, hurda veya çeşitli mamuller üretilmiş altınlardan istenilen ayarlarda altın imali, imal edilen bu altınlar ve kıymetli taşlarla her nevi alyans, zincir, bilezik, kolye, küpe, ziynet eşyası imali ve bunlarda kullanılan altınların çeşitli yardımcı maddelerin, kıymetli taşların sanayi ve ticareti. Her nevi sarrafiye mamullerinin alım satımı, ithal ve ihracı. Yukarıda sayılı konularda ilgili olarak lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkul ve menkuller iktisap etmek inşa ve imal etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek. Şirketi işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek emval ve kefalet kredileri almak ve gerektiğinde şirketin gayrimenkulleri ile menkullerini terkin etmek tahvilat ihraç etmek. Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve ipotek ile kefalet vermek ve 22. 12. 2004 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 220501 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Ocak 1986 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: kuyumcu firma ito üyesi

Other info: