Arca İnşaat Taahhüt ve Ticaret

Contact info

PHONE:

0216 338 5185

ADDRESS:

GO

Halitağa Cad. Arca Yüksel Han No:12 Kadıköy, İstanbul

About Company

Arca İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Türkiye'de ve Dış ülkelerde yapılacak aşağıda gösterilen resmi ve özel inşaat, tesisat, montaj, yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işlerini taahhüt ve ifa etmektir. Konut, lojman, okul ve hastahane binaları ile diğer her çeşit bina ve siteler, oteller, moteller ve diğer turistik tesisler, fabrikalar, petrol tasfiyehaneleri, petrol boru hatları, petrol tankları vs. tesisler, petrol, tabi gaz vs. boru hatları ve havai hatları, ıslah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri, hava meydanları, limanlar ve barajlar, bayındırlık işleri, ulaştırma hizmetleri, sair her türlü inşaat, montaj ve tesisat işleri ile her nevi konut inşaatları, tatil köyleri, fabrikalar ve benzeri gayrimenkullerin inşaatı, projelerinin çizimi, tasdiki ve teknik müşavirliği ile 15. 12. 1988 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 182180 sicil no ile kayıtlı firma, 11 Kasım 1981 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: