Arcadia Gemi İşleri

Contact info

PHONE:

0212 640 2929

ADDRESS:

GO

Sümer Mah. 9. Sok. No:21/1 Zeytinburnu Mega Center Gıda Sitesi A. Blok No:1557-1558-1559-1560-1561 Bayrampaşa, İstanbul

About Company

Arcadia Gemi İşleri Ticaret Limited Şirketi

Kara ve deniz yolu ile ilgili her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak yaptırmak yurt içinde yurt dışında şubeler bürolar açmak acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acenteliklerle bağlantı kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak ve acenteliklerini yapmak serbest bölgelerde işyeri ve şubeler açmak Konusu ile olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve nakil vasıtalarına sahip olabilir veya kiralayabilir bunları satın alabilir. Menkullerini rehinedebilir, gayrimenkullerini borçları için ipotek edebilir, alacakları için ipotek kabul edebilir, gayrimenkulleri üzerinde şirketin hakları için tasarrufta bulunabilir. İştigal konusuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli kredi alma anlaşmaları yapabilir, Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fekkedebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği veya menkul rehin verebilir ve 5. 3. 2008 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararı ve anasözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 475824 sicil no ile kayıtlı firma, 10 Mayıs 2002 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: