Aşaroğlu Petrol Turizm

Contact info

PHONE:

0212 652 7633

ADDRESS:

GO

Mehmet Akif Cad. 4. Sok. No: 27 Fettahoğulları Apt. Kat: 3 Daire: 6 Şirinevler Mh. Bahçelievler, İstanbul, Türkiye

About Company

Aşaroğlu Petrol Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Şirket petrol ve petrol ürünleri alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapabilir, Motel, otel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, plaj, disko, lokanta, terminal istasyonları ve konaklama, dinlenme, gezi eğlence yerleri ile ilgili her türlü turistik tesisler işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak, Her türlü tekstil ve tekstil yan ürünlerinin alım satımı ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. Gayrimenkuller inşa eder satın alır satar işletir devreder kiraya verir kiralar sahip olduğu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir üzerlerine leh ve aleyhte ipotek tesis edebilir ve kaldırabilir rehin ve kefalet teminatları alabilir ve verebilir diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri alacaklarına karşılık ipotek edebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir üçüncü şahısların borçları için her türlü teminat ve kefalet verebilir tapu kütüğü ve sicillerinde mülkiyet tefrik takism tevhid ifraz terk irtifak parselasyon cins tashihi ve sair ayni hakları tesis edebilir veya kaldırabilir ve 25. 4. 2005 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 321200 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Aralık 1994 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: benzin firma ito üyesi

Other info: