Astaş İnşaat Ticaret ve Sanayi

Contact info

PHONE:

0216 336 2126

ADDRESS:

GO

Bağdat Cad. No:318 Kat: 1 Daire: 7 Caddebostan, Kadıköy, İstanbul

About Company

Astaş İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yazılı resmi veya özel inşaat, taahhütlerinde bulunmak. Beton, çelik, kargir, prefabrike inşaa, taahhüt ve projelendirme işleri. Toplu konut veya tek konut taahhüt ve yapımı. İşyerleri, fabrikalar, komple sınai tesisler, cami, hastahane ve okul gibi sosyal tesisler yapımı. Spor tesisleri, turistik tesisler, oteller, park ve bahçeler yapmak. Amacına uygun mümessillik, mutemetlik ve vekillik yapabilir, iç ticaret, ithalat ve ihracat olanakları hakkında pazarlama etüdleri yaparak sonuçları hakkında ilgili şirketler bilgi verebilir Amacına ilişkin hertürlü yatırımları yapabilir, gayrimenkuller iktisap edebilir, bunlar üzerinde inşaat yapabilir, yaptırabilir ve gerektiğinde satabilir, devir, irtifak tesisi, ayni ve şahsi haklarla takyidi şirketin veya üçüncü şahısların borçları için ipotek ve rehin verebilir, şirketin alacaklarını tahkim için ipotek ve rehin alabilir, gayrimenkuller kiralar ve kiraya verebilir, amacı gereği kısa orta ve uzun vadeli krediler sağlayabilir, taşınmazlar üzerinde ipotek kurabilir, ve bunları kaldırabilir, kendi gayrimenkullerini ipotek edebilir ve 18. 9. 1986 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 189344 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Eylül 1982 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: