Atılım Isı Sistemleri Mühendislik

Contact info

PHONE:

0216 572 1304

ADDRESS:

GO

Huzur Hoca Sok. No: 26 Görgülü Apt. Daire: 1 İçerenköy Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Atılım Isı Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel ve resmi daire kooperatif ve işyerlerine temiz su, atık su tesisatı doğalgaz tesisatı kalorifer tesisatı havalandırma tesisat işleri ve onarım işleri plan, proje mühendislik ve kontrollük müşavirlik işlerini yapmak veya yaptırmak aracı olmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuul alabilir satabilir kiralar kiraya verir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesi ile 2. 12. 2005 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 466879 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Aralık 2001 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: sıhhi tesisat malzemeleri satış firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: