Azeri İnşaat

Contact info

PHONE:

0216 337 0153

ADDRESS:

GO

Canan Sok. No: 51 Daire: 3 Caferağa Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Azeri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında gerek kamu sektörüne ve gerekse özel sektöre ait her türlü konut, toplu konut, sınai, ticari, zirai, turistik ve hizmet yapılarının inşa taahhüdünü yüklenmek, inşaat, tesisat, montaj, bayındırlık ve ulaştırma işlerini taahhüt ve ifa etmek, konut, okul, hastahane binaları ile diğer her çeşit binalar ve siteler, oteller, moteller ve diğer turistik tesisler, islah, sulama ve içme suyu ve kanalizasyon tesisleri sair her türlü inşaat işleri, kat karşılığı inşaatlar yapmak Şirket yukarıda sayılan maksat ve geyelerinin elde edilmesi için maksat ve mevzuu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir şöyle ki; şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malalrı veya gayrimenkul ve menkuller üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları tamanen veya hisseli olarak satın alır, iktisap eder ve lüzum görürse satar trampa takas satış vaadi ipotek akitleri gibi medeni kanunu icra iflas kanunu gibi çeşitli hükümlerinin hükmi şahıslara tanığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillere şekillede iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yolarla elden çıkarabilir, menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir, hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek alabilir, kendi gayrimenkullerini 3. hakiki veya hükmi şahıslaın alacakları ve borçları karşılığında ipotek ipotek verebilir, rehin gösterebilirkeza diğer 3. hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini ipoek ve rehin gösterebilir gerektiğinde ipoetlerin vadesinin temdit edebilir, ve ipotek miktarlarını arttırabilir, ipotekleri terkin ve fek edebilir. . . . . . . ve anasözleşmesinde yazılı olandiğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 219660 sicil no ile kayıtlı firma, 02 Aralık 1985 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: