Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Contact info

PHONE:

0312 449 1000

CELL PHONE:

0312 449 0000

FAX:

0312 231 6997

ADDRESS:

GO

Eskişehir Yolu 9. Km, Dumlupınar Bulvarı, No: 151, Bakanlık Merkez Bina, Pk: 06530 Çankaya, Ankara

About Company

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı (mülga) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (mülga) bazı birimlerini birleştiren 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bakanlığın tarihi gelişimi, gümrük ve ticaret faaliyetlerinin geçmişteki gelişimi çerçevesinde iki ayrı alt başlık altında incelenmiştir.

Lists with the business: devlet kurumu bakanlık devlet kurum devlet kurumu

Other info:

Links:

http://www.gtb.gov.tr

EMAIL:

bilgi@gtb.gov.tr

Similar Places: