Batu Mimarlık

Contact info

PHONE:

0212 351 9743

ADDRESS:

GO

Nisbetiye Cad. No:, Petrol Sit. 26 Blok Daire: 2 Levent Mh. Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

About Company

Batu Mimarlık Mühendislik Dekorasyon İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Şİrket konusu ile ilgili çelik, beton, ahşap, kagir prefabrik, her türlü inşaat işi ile yol, köprü, menfez, istinat duvarları, regilatörler, rıhtımlar, barajlar, göletler, her türlü inşaat elektriği, sıhhi tesisat, kalorifer taahhütlerinin müteahhitliği, taahhüt, tamirat, tadilat ve restorasyon işlerini yapmak, Şirket konusu ile ilgili olarak ivazlı ve ivazsız menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabir, bu gayrimenkuller üzerihde her türlü inşaatları yapabilir, bu gayrimenkuller üzerinde şirket heh ve alaşhinde ipotekler trampa edebir, ifraz ve tevhit edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, parseller haline getirebilir, kamu idareleri ve kuruluşları ile gayrimenkulleri bedeli ve bedelsiz olarak değiştirebilir, bu konulardaki idari ve hukuki mali tasarrufları tapu dairelerinde diğer resmi ve özel kuruluşlarda ifa ve sükna hakları ile Türk Medeni Kanununun bu konudaki hükümleri gereğince mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir gerektiğinde sahip olduğu bu menkul ve gayrimenkullerin rehin, ipotek, teminat, kefalet olarak gösterebilir, gerektiğinde bu hususları tecil ettirebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 311605 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Şubat 1994 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat proje ve mühendislik firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: