Be & Sa İnşaat

Contact info

PHONE:

0216 325 3466

ADDRESS:

GO

Acıbadem Caddesi, No: 210, Acıbadem, Üsküdar, İstanbul

About Company

Be-sa İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şirketi

İnşaat sektörü ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel anahtar teslimi taahhütlere girmek. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisleri ile her türlü gayrimenkul mallar, gayrimenkul hükmündeki hakları, her çeşit menkul malları ve gayrimenkul ve menkuller üzerindeki her çeşit aynı ve şahsi her türlü hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak gayrimenkullerin üzerinde irtifa intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşaa etmek. Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarının ve alacakları -nın temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 520260 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Nisan 2004 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat firma ito üyesi

Other info:

Links:

http://www.be-sa.com/

Similar Places: