Bereket Turizm

Contact info

PHONE:

0212 533 5329

ADDRESS:

GO

Müezzin Sok. No: 26 Şeyh Resmi Mh. Fatih, İstanbul, Türkiye

About Company

Bereket Turizm ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, otel ve moteller, tatil köyü ve kampingler, terminal, spor ve sağlık tesisleri, lokanta, kafeterya, plaj, lunapark ve parklar diğer turistik tesisler inaş etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek mevcutlara iştirak etmek, Seyahat acentalığı yapmak, Hava, kara, deniz yolları ile her türlü insan ve mal taşımacılığı faaliyeti yapmak Şirket faaliyetleri için gerekli gördüğü her çeşit gayrimenkulü ve gayrimenkul hükmündeki hakları, her çeşit menkulü veya gayrimenkul ve menkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakkı, satın alma, trampa, takas gibi, medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu. İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitlişekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi, keza bu yollarla elden çıkarabilir, Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, Şirket lehine, ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul ve gayrimenkul hak veya tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir, keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her çeşit menkul ve gayrimenkullerle ilgili ihalelere iştirak edebilir, ihale açabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 291563 sicil no ile kayıtlı firma, 05 Kasım 1992 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: turizm ve seyahat firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: