Best İthalat İhracat Pazarlama

Contact info

PHONE:

0216 331 4791

ADDRESS:

GO

Boğaziçİ Cad. Taşocağı Sok. No: 37 Çubuklu Mh. Kavacık Beykoz, İstanbul, Türkiye

About Company

Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Marketçilik sistemi ile her türlü ürününün pazarlanmasını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Her türlü televizyon ve reklam ışıklandırma, elektronik makine ve cihazların ve bunların yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, almak, satmak, pazarlamak. Şirket ihtiyaçları için her türlü araziyi arsayı veya yeri, binayı, gayrimenkulü toplu ve münferit konut han, çarşı işyeri, fabrika binaları satın alabilir veya satabilir. İştigal konusu ile ilgili iç ve dış kaynaklardan çeşitli kısa orta ve uzun vadeli krediler sağlar borç ve alacakları için ipotek verir, ipotek alır icabında ipotekleri kaldırır. Şirket üçüncü şahısların lehine kefalet ve ipotek verebilir, şirket amacının ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç para kredi alınması ipotek tesis ve fek edilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. ve 23. 12. 2009 tarihinde tescil edilen anonim şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 507175 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Ekim 2003 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: elektrikli mutfak eşyaları firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.bestithalat.com.tr

Similar Places: