Beykar Sigorta Aracılık Hizmetleri

Contact info

PHONE:

0212 266 8590

ADDRESS:

GO

Beykar Denizcilik ve Gemi Kiralama Turizm Nakliyat Petrolcülük Sigorta Acenteliği ve Beykar Denizcilik ve Gemi Kiralama Turizm Nakliyat Petrolcülük ve Ticaret Anonim Şirketi Beykar Denizcilik ve Gemi Kiralama Turizm Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi

About Company

Beykar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Gerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri, gerekse yabancı uyruklu sigorta şirketleri veya bu şirketlerin şubeleri'nin ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak üzere acentalık alarak sigorta acentesi faaliyetinde bulunmak. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli araç makine ve tesisler ile her türlü yönetim binalar gayrimenkul ler ve bunlara mümessil tesislerin kurulması her türlü gayri menkulü ve bunlara ait ayni hakları iktisap etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ve başkalarına ait gayrimenkullerin ipotek vaz ve fekki işlemlerini kabul etmek şirketin gayrimenkulleri üzerinde leyh ve aleyhte ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis etmek ettirmek tesis olunan ipotekleri gerektiğinde fekkettirmek şirket üçüncü kişilerin kullandığı veya kullanacağı krediler için teminat olarak firma adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek ettirebilir rehin ve ipotek ile ayni hakları kaldırabilir ve fesh edebilir şirketin her türlü hukuki tasarruflarına mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek menkul rehni işletme rehni velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat almak bütün bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil v terkin işlemlerinde bulunmak ve 8. 7. 2010 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 258727 sicil no ile kayıtlı firma, 15 Kasım 1989 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: