Bilim Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik

Contact info

PHONE:

0212 245 4757

FAX:

0212 249 6959

ADDRESS:

GO

Asmalı Mescit Mah. Oteller Sok. No:8 Daire: 5 Beyoğlu, İstanbul

About Company

Bilim Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak bilanço kar, zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işler yapmak ve 10. 7. 1990 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 184399 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Mart 1982 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: