Bilmar

Contact info

PHONE:

0216 327 4414

ADDRESS:

GO

Koşuyolu Cad. No: 11 Koşuyolu Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Bilmar Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Anonim Şirketi

Hastahane, dispanser, teşhis ve tedavi merkezleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, satınalmak, satmak ve işletmek, insan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik bilumum cihaz ve aletlerin ve bunlarla ilgili aksam ve parçaların, hastalıkların teşhis ve izlenmesi ile tedavisinde, ameliyatlarda kullanılan bilcümle makina, cihaz, araç ve gerecin, hastahane, klinik, poliklinik gibi sağlık kuruluşlarının, doktor, dişçi muayenehanelerinin, bunlarla ilgili laboratuvar ve atölyelerin tüm donanımını oluşturan her çeşit cihaz ve aksamın ticaretini yapmak Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için; aracılık yapmamak kaydıyla menkul mal ve gayrimenkul malları kısmen veya tamamen satın alabilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, kendisine veya başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhine rehin, ipotek ve sair ayni ve şahsi haklar iktisap tesis, tescil fek ve terhin ettirebilir, ipotek alır veya verir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 269055 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Ekim 1990 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: klinik firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: