Bolluk İnşaat Sanayi

Contact info

PHONE:

0216 345 8270

ADDRESS:

GO

Nuh Kuyusu Cad. No: 134/6 Ahçıbaşı Mh. Üsküdar, İstanbul, Türkiye

About Company

Bolluk İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü inşaat taahhüt işleri arazi, arsa ve bina işlerinde her çeşit parselasyon plan, proje etüt, yapılması alım satımı ve işletilmesi Şirket maksatlarını gerçekleştirmek üzere her nevi menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, kanuni sair usuller dairesinde iktisap edebilir, satabilir, veya sair şekillerde devir ve temlik edebilir veya alabilir kiralayabilir, ipotek ve sair ayni haklar tesis edebilir rehin verebilir rehin alabilir veya kendi lehine ipotek tesisi kabul edebilir hakiki ve hükmi şahıslara kefil olabilir veya hakiki ve hükmi şahısların şirkete karşı veya şirket lehine kefil olma işlemlerini icra ve kabul edebilir, lisans patent temsil komisyon işletme ve imalat anlaşmalarını ve işlemlerini yapabilir Konuları ile ilgili olarak kredi almak şirket ait menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 410968 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Aralık 1998 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: inşaat firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: