Çarmıklı İnşaat

Contact info

PHONE:

0212 232 0500

ADDRESS:

GO

Cumhuriyet Cad. No: 12 Divan Pastanesi Yanı Seyhan Apt. Kat: 2 Daire: 5 Elmadağ Şişli, İstanbul, Türkiye

About Company

Çarmıklı Holding Anonim Şirketi

Her çeşit inşaat, montaj, sanayi, ticaret, nakliyat, bankacılık, sigorta, ziraat ve sair iktisadi işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve idaresine katılarak bu şirketleri desteklemek Amacını gerçekleştirmek ve kendisi ile sermaye veya idaresine katıldığı şirketlerin ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek ve sair aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir Konusunu gerçekleştirmek ve gerek kendesinin, gerekse sermayesine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyacını karşılayabilmek için her türlü ikraz ve istikraz muameleleri yapabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ipotek rehin, kefalet ve sair teminat alabilir ve verebilir, bunlarla ilgili olarak tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir ve 22. 5. 1996 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 147578 sicil no ile kayıtlı firma, 24 Haziran 1977 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: