Çiçek Turizm

Contact info

PHONE:

0212 513 3645

ADDRESS:

GO

Ordu Cad. No: 202 İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yanı Kat: 3, Balabanağa Mh., Laleli, Eminönü, İstanbul , Türkiye

About Company

Çiçek Turizm ve Seyahat Limited Şirketi

Yabancı ve yerli seyahat acenteliği ve havayolları şirketleri ile işbirliği yapmak, seyahat acenteliği kurmak. Türkiye'nin giriş ve çıkış kapılarında hükümetçe kabul edilmiş olan talimatlara uygun olarak gümrük dışı eşya satış mağazaları (duty free shop) tesis etmek, işletmek, Şirketi amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatlar vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatlar almak ve Menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya 3. şahıslara yaptırabilir, Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya 3. şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla sözkonusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir, şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, şirket ve 3. şahıslar lehine kefalet, teminat garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir ve 28. 1. 1992 tarihinde tescil edilen ve 18. 4. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 219816 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Aralık 1985 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: turizm ve seyahat firma ito üyesi

Other info:

EMAIL:

cicek@cicektour.com.tr

Similar Places: