Deltasit İnşaat Turizm ve Ticaret

Contact info

PHONE:

0212 579 3625

ADDRESS:

GO

Fabrikalar Cad. No:1/2 Küçükçekmece, İstanbul

About Company

Deltasit İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Turizm endüstrisi açısından elverişli olan yerlerde çeşitli gayrimenkuller almak kiralamak bunlar üzerinde tatil köyleri, oteller, moteller, bungolovlar ve benzeri her türlü turistik tesisleri inşaa etmek veya ettirmek veya başkaları tarafından vücuda getirilmiş olan yukarıda yazılı turistik tesisleri satın almak devralmak kiralamak kiraya vermek işletmek, Şirket amacına ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik hakları iktisap etmek tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak ve inşa etmek veya ettirmek kısmen veya tamamen kiralamak kiraya vermek ve icabında bunları ahara satmak veya ipotek etmek aldığı gayrimenkullerin tevhit ve ifraz işlerini yapmak başkalarına ait gayrimenkullerin üzerine ipotek kabul etmek cins tashihi yaptırmak menkul ve gayrimenkullerin üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ve 28. 3. 1995 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 195864 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Eylül 1983 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: