Demir Global Destek Lojistik Hizmetleri

Contact info

PHONE:

0216 405 2255

FAX:

0216 405 2288

ADDRESS:

GO

Eğitim Mah. Kasap İsmail Sk. Cemkes Uras İş Merkezi No: 5/5 (kadıköy İto Bitişiği) Kadıköy / İstanbul

About Company

Demir Global Destek Lojistik Hizmetleri Limited Şirketi

Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kara, haca deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için hertürlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimen kulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiye ti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesin de yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 833086 sicil no ile kayıtlı firma, 10 Eylül 2012 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

EMAIL:

info@demirglobal.com.tr

Similar Places: