Deniz Ticaret Enstitüsü

Contact info

PHONE:

0212 259 3833

CELL PHONE:

0212 259 3853

FAX:

0212 327 3839

ADDRESS:

GO

Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi Tevfik Paşa Konağı No: 49 Beşiktaş - İstanbul

About Company

Deniz ticareti dünyanın en prestijli ve kazançlı meslekleri arasındadır. Uluslararası taşımacılığın tonaj olarak yaklaşık %90'ı denizyolu ile yapılmaktadır. Bununla birlikte denizcilik yatırımlarının artması, teknolojinin gelişimi, globalleşme gibi unsurlar denizcilik mesleğini daha karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir noktaya taşımıştır. Denizcilik endüstrisine olan bu muazzam talep denizcilik piyasasındaki profesyonel uzmanlara yönetici sınıfa olan talebi hızla artırmaktadır. Operasyonel verimliliğin artırılması, denizciliğe yapılan yatırımın doğru yönlendirilmesi ve şirketlerin etkin yönetimi yüksek bir akademik bilgi, teknolojiyi kullanma ve deneyime bağlıdır. DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ denizcilik piyasasına yönetici kademesinde uzman yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir araştırma-geliştirme kurumudur. Türkiye'de alanında ilk ve tek olan kurumumuz denizcilik alanında uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra akademik ar-ge ve danışmanlık faaliyetleri de sürdürmektedir. Eğitim programları uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası yapıya sahiptir. Mezunlar Türkiye'de ve yurt dışında ilgili alanlarda deniz ticaret uzmanı olarak görev alabilirler. DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ ilkesi; uluslararası standartlarda yönetici sınıfı deniz ticaret uzmanları yetiştirmek, denizcilik eğitiminde toplam kalite standartlarını yükseltmektir. Toplam kalite yönetimi çerçevesinde öğrencilere ileri akademik bilgi ve yönetim becerileri kazandırmak, tüm teknolojik altyapıyı sunarak deneyimlerini artırmak ve ar-ge faaliyetleri ile denizcilik piyasasına karar alma verileri sunmak kurumun temel görevleridir. DENİZ TİCARET ENSTİTÜSÜ vizyonu; Türkiye'de ve uluslararası denizcilik piyasasında tanınır ve güvenilir bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Lists with the business: eğitim denizcilik eğitim hukuk sigorta gemi sertifika danışmanlık brokerlik

Other info:

EMAIL:

info@denizticaretenstitusu.com

Similar Places: