Düren Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Contact info

PHONE:

0212 260 1210

ADDRESS:

GO

Maçka Spor Cad. Süleyman Seba Sok. No: 96/6 Gayrettepe Mh. Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

About Company

Düren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler poliklinikler dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri sağlık kabinleri doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamel ve tasarrufları gerçekleştirebilir . Şirket faaliyet konusunu gerçekleştirmek için atölye, fabrika, galeri, imalthane, depo, idari binalar yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir veya kiraya verebilir ve 26. 09. 2007 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 313011 sicil no ile kayıtlı firma, 24 Mart 1994 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: klinik firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: