Ege Kimya

Contact info

PHONE:

0212 294 6570

CELL PHONE:

0212 294 6568

ADDRESS:

GO

Cendere Yolu No: 16-18, Kağıthane, İstanbul

About Company

Egesil Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yürürlükteki ithalat ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla presipite silikalar ve sodyum alüminyum silikatlar ve ilgili diğer ürünlerin üretimi, pazarlanması, ihracatı, ithalatı ve dahili toptan ticareti Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminazsız ödünç para ve kredi alınması şiretin mevcut veya ilerde sahip olacağı mal varlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi ve şirketin 10. 5. 2002 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesine yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 460727 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Temmuz 2001 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: kimyasal ürünler firma ito üyesi

Other info:

EMAIL:

info@egekimya.com

Similar Places: