Eltem Elektrik Tevzi Malzemeleri

Contact info

PHONE:

0212 235 6161

ADDRESS:

GO

Bankalar Okçumusa Cad. No: 102 Yakut İşhanı Daire: 1 Karaköy Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Eltem Elektrik Taahhüt Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi

Her cins elektrik malzemeleri, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma malzemeleri, motorlar, kablolar, her cins alüminyun tel, profil ve dökümler, her cins ayırıcılar, izolatörler, izolatör demirleri, gergi ve askı takımları, seri halde otomobil elektrik aksam ve parçaları, trafolar, transformatörler, kesiciler, elektrikli tesislerde kullanılacak bilumum malzeme ve teçhizatları, imalatı, ticareti, ithal ve ihracatı ve malların yurt içi ve yurt dışı alım ve pazarlaması Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul gayrimenkul mal ve haklar iktisap etmek işletmek kiraya vermek almak ve satmak kiralamak bu mal ve haklar üzerinde şirket leh ve aleyhine aracılık etmemek şartıyla ipotek dahil her türlü hakları tescil etmek ettirmek ve bunları iktisap etmek, üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul hakları ve malları aracılık etmemek şartıyla leh ve aleyhine ipotek tesis etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 288358 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Temmuz 1992 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: elektrik malzemeleri firma ito üyesi

Other info: