Encon Elektronik Elektro Mekanik ve Pnömatik Cihazlar

Contact info

PHONE:

0216 425 7910

ADDRESS:

GO

Okul Cad. No: 7 Daire: 6 Kavacık Mh. Beykoz, İstanbul, Türkiye

About Company

Encon Elektronik Elektro Mekanik ve Pnömatik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Elektronik elektromekanik ve pnömatik cihazlar gibi elektrikle ilgili cihazlar ve sistemlerle bunların yedek parçalarının ve kısımlarının imali. Elektronik elektromekanik ve pnömatik cihazlar gibi elektrikle ilgili cihaz ve sistemlerle bunların yedek parçalarının ve kısımlarının alım ve satımı ve Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul veya şahsi her türlü hakları satın alma trampa takas gibi medeni kanun hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap edebilir devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarılabilir şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrmienkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir verebilir kabul edebilir hak ve veya alacaklarının temini ve tahsili için ve/veya şahsi her türlü teminatı verebilir gösterebilir gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiraya verebilir inşa eder veya ettirir işletir veya işlettirir kat mülkiyeti tesis edebilir keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerini ihaleye çıkarabilir taahhütlere girebilir bizzat yapabilir ve 4. 1. 1985 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 190805 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Aralık 1982 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: hidrolik sistemler ve malzemeler firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: