Enes Elektrik İnşaat ve Tekstil

Contact info

PHONE:

0212 581 3871

ADDRESS:

GO

Barboros Hayrettin Paşa Mah. Eski Edirne Asf. No:214 Gaziosmanpaşa, İstanbul

About Company

Enes Elektrik İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şirketi

Konusu ile ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişiler ile resmi daireler kuruluşlar kurumlarca özel anlaşma emanet usulü ihale ve benzeri yollarla yaptırılacak her türlü elektrik elektronik mekanik inşaat işlerini bizzat veya kurulacak ortaklıklarla ortak olmak sureti ile yüklenmek. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere her türlü menkul gayri menkul hakları iktisap eder bunları işletir kiralar kiraya verir icabında satın alır ve satar başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde ipotek tesis eder veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap eder ipoteği fes eder ve 14. 3. 1996 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 247167 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Eylül 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: