Erdal Tekstil

Contact info

PHONE:

0212 651 3135

ADDRESS:

GO

Eski Londra Asfaltı Kuşçu Sok. No: 4 Adnan Kahveci Bulvarı Yakınında Bahçelievler Mh. Bahçelievler, İstanbul, Türkiye

About Company

Erdal Tekstil İnşaat Gıda Otomotiv ve Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şirketi

İnşaat işleri ile ilgili olarak şirket yol köprü baraj liman okul ve hastaneler gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistlik tesislerin inşaat taahhüt işlerini yapabilir, Tekstil ve sanayi ile ilgili her nevi kimyasal müstahsalların ham yarı mamül ve mamül maddelerinin tekstil ve giyim sanayi ürünlerinin. . . . . alım satımı, ihracatı, ithalatı imalatı, pazarlaması, toptan ve perakende ticaretini yapmak, Restaurantlar açmak, açılmış olanları işletmek, ortak olmak bu restaurantları kiraya vermek, kiralamak, devretmek, devralmak, Otomobil alım satımı ve komisyonculuğu konusu ile ilgili dahili ticaret işleri, emlak alım satımı komisyonculuğu içinde ve dışında açılmış yada açılacak otomobil bayilerine bizzat veya mümessil sıfatıyla katılmak, bunlar veya işbirliği yoluyla üstlenmek. Her nevi menkul rehni şerhi işletme rehin mukaveleleri mülkiyet muhafaza mukaveleleri lehte ve alehte yapabilir. Bunlar üzerinde kat mülkiyeti ifraz ve tevhit muameleleri alım satım yapabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve mal iktisap etmek kiralamak kiraya vermek satmak sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul üzerinde şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayri menkullerini ipotek verebilir teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılıkta menkul ve gayri menkulleri ipotek alablir verebilir ve bu ipotekleri fek edebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarının temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak. Krediler alabilir başkalarına kefil olabilir ve 27. 7. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 413218 sicil no ile kayıtlı firma, 02 Şubat 1999 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: tekstil firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: