Erdoğanlar Pimapen Alüminyum Doğrama

Contact info

PHONE:

0216 360 6364

ADDRESS:

GO

Atatürk Cad. Hafız İmam Sok. No: 2 Sahrayıcedit Camii Yakınında Dük:3 Sahrayıcedit Mh. Erenköy Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Erdoğanlar Plastik Aliminyum Doğrama Cam Sanayi İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Şirket her nevi alüminyum, plastik, demir ve ahşap ürünlerden oluşan doğrama, panjur ve benzeri yapı ürünlerinin montajı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, ihracını yapar. Gerekli araç, nakil vasıtaları makine ve tesisleri ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrı menkuller iktisap etmek, gayri menkuller ile ilgili cins tashihi yaptırmak ve tesisleri devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrı menkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek, gayrı menkuler ve tesisler kiralamak arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yaptırmak, depolar satış ve teşhir yerleri kurmak icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrı menkulleri taksim ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde irtifak intifa sükna, gayrı menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri rekve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için lüzumlu bulunan gayrı menkulleri ve aynı hakları iktisap edebilir. Bu gayri menkulleri rehin ipotek ve diğer aynı hakları takyit edebilir. İştigal konusu çerçevesinde ticari muamelet dolayısı ile başkalarını gayrı menkullerini rehin, ipotek ve diğer her çeşit aynı hak ile lehine takyit edebilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 383856 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Aralık 1997 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: plastik doğrama ve pencere sistemleri firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: