Eriş

Contact info

PHONE:

0212 525 6985

ADDRESS:

GO

Erseven Sok. Oğuzhan Cad. No: 6 Ördekkasap Mh. Fındıkzade Fatih, İstanbul, Türkiye

About Company

Eriş İnşaat Tesisat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Hertürlü özel ve kasmu kurum kuruluşlarına konut okul hastahane binaları ile diğer her çeşit binalar. . . ve, Şirket konusu ile ilgili amacına ulaşmak üzere kara, deniz hava gemi dahil nakil vasıtaları, gayrimenkuller alabilir inşa edebilir satabilir bunları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Gene konusu ile ilgili fabrikalar ve işletmeler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak fabrika ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir ve satın alabilir. ortak olabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, yabancı sermaye ortağı alabilir, pay sahipi yapabilir, yeni sermaye şirketlerine iştirak edebilir Şirket, konusu ile ilgili işlerini yürütebilmek için bankaların kredilerinden yararlanabilir, bu kredileri temin etmek için taahhütnameler, kredi mukavelenameleri imzalayabilir, teminta verebilir, ipotek tesisi edebilir, kurulmuş ipoek tesis edebilir, kurulmuş ipoteklere tapuda fekkedebilir, kefalet verebilir, alabilir, kefil olabilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 399265 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Temmuz 1998 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info: