Erkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Contact info

PHONE:

0216 566 0233

ADDRESS:

GO

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 180 Kat: 4 Daire: 8 Hasanpaşa Mh. Çemenzar Kadıköy, İstanbul, Türkiye

About Company

Erkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak bilanço kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 514354 sicil no ile kayıtlı firma, 19 Ocak 2004 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: mali müşavir firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: