Figür Turizm ve Organizasyon Servisleri Ticaret

Contact info

PHONE:

0212 381 4620

FAX:

0212 258 6383

ADDRESS:

GO

Figür Turizm ve Organizasyon Servisleri Ticaret Limited Şirketi Figür Turizm ve Promasyon Servisleri Limited Şirketi Status Turizm ve Promasyon Servisleri Ticaret Limited Şirketi Tıme Tur Organizasyon Turizm ve Ticaret Limited Şirketi 19 Mayıs Cad. N

About Company

Figür Kongre Organizasyonları ve Ticaret Anonim Şirketi

Her türlü tanıtım hizmetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, forum, toplantı veya benzeri organizasyonları düzenlemek ve gerekli işlemlerin yapılması için her türlü reklam ve organizasyon işleri ile iştigal etmek ve konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için gayrimenkuller almak, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri kiraya vermek, satmak veya inşaatlar vetaahhüt işleri yapmak, gerektiğinde rehin, intifa hakları ve ipotekleri vermek ve ipotekleri fek etmek, g erekse de 3. şahıs ve şirketlerin borçlarını teminen ipotek vermek ve 6. 5. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 404895 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Ekim 1998 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: