Firma Beşer Tekstil

Contact info

PHONE:

0212 517 3939

ADDRESS:

GO

Ordu Cad. Kalaycı Şevki Sok. İstanbul Çarşısı No:26/5 Beyazıt Mesihpaşa Mah. Azimkar Sok. No:31/2 Eminönü, Fatih, İstanbul

About Company

Firma Beşer Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Pamuklu yünlü ipekli suni ve sentetik veya bunların karışımlarından mamul dokuma ve örme kumaşlardan kadın erkek çocuk çamaşırları ve iç giyim kazak gömlek kravat bere eşarp bone fular kuşak kadın erkek çocuk elbiseleri etek mont palto pardüse kaban şapka kaşkol eldiven çorap döpyes takım eşofman şort forma kadın erkek çocuk mayosu kadın erkek çocuk mendili imal etmek, fason olarak yaptırmak, almak satmak, ithal ve ihraç etmek ve Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket taşınır-taşınmaz mallar ile gayrimenkulleri üzerinde kredi ve teminatlara karşılık olarak tapuda ipotek tesis edebilir, tapuda konulan ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için özel veya resmi kişiler nezdinde ipotek rehin kefalet ve diğer teminat ları alabilir ve bunları kaldırabilir ve 9. 1. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 378946 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Ekim 1997 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: