Form Pazarlama

Contact info

PHONE:

0212 286 1838

ADDRESS:

GO

Ruhi Bağdadı Sok. Eski Büyükdere Cad. No: 11 Ayazağa Tic. Merkezi Levent Mh. Maslak Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

About Company

Form Endüstri Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

İnşaat, elektrik, makina, maden, petrol, kimya, tıbbi ve sınai gaz, kağıt ve selüloz, ağaç ve mobilya, konfeksiyon ve halı ile tarım sektörlerinde üretilen ve kullanılan ham, yarı yapılmış ve tam yapılmış malzeme, donatım, araç-gereç, ürünler ve türevlerinin yurt içinde, ev dışında pazarlama ve ticareti. Borç ve alacak için ipotek ve rehin almak ve vermek kaldır mak ve değiştirmek üçüncü kişilere kefil olmak lehlerine ipotek tesis etmek ve kredi işlemleri için her türlü kefalet vermek. Taşınmaz mallar satın almak devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak taşınmaz mallar üzerinde irtifak intifa sükna mükellefiyet kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek depo fabrika ve idare binaları ile istasyon ve turistik tesisler inşa etmek ve anasözleşme sinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 172413 sicil no ile kayıtlı firma, 19 Ağustos 1980 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: isıtma soğutma ve havalandırma firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.formgroup.com

Similar Places: