Garden Et Lokantası

Contact info

PHONE:

0212 723 6840

ADDRESS:

GO

E 5 Karayolu, Silivri, İstanbul

About Company

Garden Turistik İşletmeler San. Tic. Ltd. Şirketi

Şirket yurtiçi ve dışında lokanta ve restoranlar ile eğlence yerleri otel motel pansiyon apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açar işletir turizm işletmeciliği yapar. Şirket konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri menkul mallar şirketin konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine tesislerin alınması satılması kiraya verilmesi kiraya alınması gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili tasarruflarında bulunulması. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri teminat ipotekleri kefalet ipotekleri alınması verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi alınması ticari işletme rehini akdedilmesi. Şirket amacını gerçekleştirmek için aracılık yapmamak şartıyla her türlü gayrimenkul mal alır satar kiralar kiraya verir ipotek ederi maliki bulunduğu gayri menkulleri ifraz ve tevhit edebilir gerek kendi maliki bulunduğu gayrimenkullerle gerekse başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkulleri tevhit edebilir. Yeşil alan park bahçe yol okul alanı gibi umumun istifadesine tahsis edilen yerleri ilgili kuruluşlara bedelli veya bedelsiz terk edebilir. Gayrimenkullerinde cins tashihi yapabilir yoldan ihtas tenzil ilave birleştirme ayırma yapı ve kullanma ruhsatı alma aplikasyon krokisi yol kodu kanal kodu imal durumu işlemleri yapar hisseli veya hissesiz ipotekli hacizli taşınmazları alır veya satar. İntikal yapar bağımsız bölümleri hisseli veya hissesiz olarak dilediği şekilde alır ve satar satış vadi sözleşmeleri yapar takas ve bağış yapar. İlgili mercilerden imar planı düzenlemesi ve değişikliği yapılmasını isteyebilir. Kat irtifakı tesis kurabilir irtifakları kat mülkiyetine çevirebilir irtifak haklarını satar ve satın alabilir iskan alabilir liste tanzim ve tasdik ettirebilir. Şirket borçlar kanunu ve medeni kanun ile icra-iflas kanununda tüzel kişilere tanınan gayrimenkuller ile ilgili her türlü hakkı kullanabilir. Gayrimenkulleri ortak iktisap edebilir doğacak her türlü ihtilaflar için mahkemeye başvurabilir arazi alıp parselleyerek parsel parsel satabilir icra takibinde bulunabilir. Maliki bulunduğu gayri menkuller üzerine başkaları lehine ipotek verir. Şirketin üçüncü şahıslar lehine kullanıdırılmış ve kullandırılacak krediler için ve üçüncü kişilerin borçlarını teminen dilediği şartlarla
İstanbul Ticaret Odası'na 731297 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Nisan 2010 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: restaurant garden et lokantası firma yemek lokanta restaurant silivri firma ito üyesi

Other info:

EMAIL:

info@gardenetlokantasi.com

Similar Places: