Giz İnşaat Yatırımları

Contact info

PHONE:

0212 290 2440

ADDRESS:

GO

Meydan Sok. No: 28 Kat: 32 Maslak Mh. Şişli, İstanbul, Türkiye

About Company

Giz İnşaat Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

İnşaat, taahhüt, proje tasarımı, müşavirlik ve bunlarla ilgili yatırım. Şirket gerek kamu, gerek özel sektöre hizmet vermek biçimde yurt içi ve yurt dışında her türlü bina, toplu konut, fabrika, siteler ve çelik konstürüksiyon işleri yapımı teşebbüslerine girişir, proje ve mühendislik hizmetleri yapar Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilerce verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı veya verdiği rehinleri kaldırmak 26. 8. 1996 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 351856 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Ağustos 1996 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: