Gökçe İnşaat

Contact info

ADDRESS:

GO

Şehit Muhtar Cad. No: 71/1 Taksim, Beyoğlu, İstanbul

About Company

Gökçe İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişiler ile resmi daireler, kuruluşlar ve kurumlarca, özel anlaşmalarla, emanet usulü, ihale ve benzeri yollarla yaptırılacak her türlü inşaat işlerini bizzat veya kurulacak ortaklıklar vasıtasıyla yapmak yaptırmak, şirket amacı ile ilgili olarak her türlü inşaat yapmak, her nevi inşaat malzemelerinin üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak ve Gayrimenkul alımı ve satımı yapmak, Gayrimenkuller üz erinde her nevi haklar tesis etmek kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, fek etmek ve ipotek vermek, Şirket adına alınan arsalar veya araziler üzerinde her türlü inşaatı yapmak, yaptırmak yapılan inşaatları satmak veya kiraya vermek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 241058 sicil no ile kayıtlı firma, 15 Ocak 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info: