Goryat Gayrimenkul Yatırım Ticaret ve Pazarlama

Contact info

PHONE:

0212 444 0439

FAX:

0212 534 3526

ADDRESS:

GO

İskenderpaşa Mah. Değnekçi Sok. Menekşe Apt. No:13/1 Fatih, İstanbul

About Company

Goryat Gayrimenkul Yatırım Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

İnşaatlar konutlar siteler plazalar alışveriş ve iş merkezleri sanayi tesisleri fabrikalar ekoköyler prefabrik yapılar yollar. . . demiryolları ve istasyonları toprak hafriyat ile sair mimar ve bayındırlık işlemleri, Milli emlak ve belediyelerden gayrimenkul almak şehirciik ve çevresel gelişimi sağlamak almak satmak, Ana amacı ile ilgil olmak şartı ile gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz mallar satın alır gerektiğinde fazla olanları satar bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, Şirrket gerek kendisine ait gerekse başkasına ait gayrimenkuller üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara kurum ve kuruluşlara bankalara sair teşekküllere ipotek verebilir bunları tapu siciline tesis ve tescil ettirebilir ve bu gibi işlemleri fek ettirebilir ipotek kabul edebilir ipotek verebilir ipotekli konut iş yerleri ve gayrimenkul alım satımı yapabilir bu ipotekleri çözebilir tüm faaliyet alanlarında mevcut mallarını ve menkul gayrimenkul aynı değerlerine takas yoluyla değiştirebilir alıp satabilir konusuna giren iş alanlarında sigorta şirketlerine ortak olabilir ve/veya sigorta acenteleri kurabilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 632783 sicil no ile kayıtlı firma, 13 Temmuz 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: