Gülcan Çiçekçilik

Contact info

PHONE:

0212 274 8642

ADDRESS:

GO

Avni Dilligil Sok. No: 2 Çevre ve Aksoy Hastanelerinin 10 Metre Yukarısı Daire: 2 Gülbahar Mh. Şişli, İstanbul, Türkiye

About Company

Gülcan Çiçekçilik Peyzaj Bitki Organizasyon İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek Gayrimenkuller inşa eder satın alır satar işletir devreder kiraya verir kiralar sahip olduğu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir üzerlerine leh ve aleyhte ipotek tesis edebilir veya kaldırabilir rehin ve kefalet teminatları alabilir ve verebilir Diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri alacaklarına karşılık ipotek edebilir ve bu ipotekleri fek edebilir üçüncü şahısların borçları için her türlü teminat ve kefalet verebilir, Tapu kütüğü ve sicillerinde mülkiyet tefrik taksim tevhid ifraz terk irtifak parselasyon cins tashihi ve sair ayni hakları tesis edebilir veya kaldırabilir ve şirketin 21. 11. 2006 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 474197 sicil no ile kayıtlı firma, 11 Nisan 2002 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: çiçekci firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.gulcancicek.com

Similar Places: