Güzelsoy Tekstil

Contact info

PHONE:

0212 522 0685

ADDRESS:

GO

Tarakçı Cafer Sok. No: 49 Ölçü İş Merkezi Sururi Mh. Yeşildirek Eminönü, İstanbul, Türkiye

About Company

Güzelsoy Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Bilumum iplik ve tekstil, mamül, yarı mamül ve yardımcı maddelerinin her türlü manifatura kumaş, konfeksiyon, triko ve dokuma mamüllerinin tekstil makinelerinin araç ve gereçlerinin bunların teferruat aksam ve parçalarının imali, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak Şirketin işleri için gerekli araç ve nakil vasıtaları ve gayrimenkuller almak, kiralamak, gayrimenkulleri ve nakil vasıtalarını satmak, gerektiğinde kiraya vermek, Aracılık yapmamak kaydı ile menkul değerleri satın almak, gerektiğinde satmak, gayrimenkuller üzerinden borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek ve 15. 7. 1991 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 206176 sicil no ile kayıtlı firma, 15 Ekim 1984 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: tekstil firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: