Hacısalihoğlu İnşaat

Contact info

PHONE:

0216 417 6309

ADDRESS:

GO

Bağdat Cad. No: 174/3 Mızrak Konak Apt. İdealtepe Mh. Maltepe, İstanbul, Türkiye

About Company

Hacısalihoğlu İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında inşaat konusuna dayalı her türlü yapı işini, hizmet işini, taahhüt eder ve yapar. Konusuyla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 616527 sicil no ile kayıtlı firma, 20 Şubat 2007 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: emlakçı firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: